Dankzij de technologie is online shoppen tegenwoordig een koud kunstje. Je gaat online, kiest wat je wilt en een paar klikken later ligt het artikel voor je deur (doorgaans in een doos die groot genoeg is om je huisdier onder te brengen). Dat lukt prima voor kleinere aankopen.

Wanneer je een auto online wilt zoeken en kopen, ligt dat echter minder voor de hand. Er spelen dan immers nog veel andere factoren mee. Het is de op een na duurste aankoop in veel mensenlevens en dus iets waar je niet lichtzinnig mee om moet gaan. Ook de emotionele investering is erg groot, veel meer dan wanneer je bijvoorbeeld een elektronische verzorgingsset koopt.

Volgens het Rapport inzake digitale retail van Cox Automotive zijn gebruikers van tweedehandsauto’s bovendien veeleisend wanneer ze hun volgende aankoop van een vierwieler overwegen, zowel wat de tools betreft die ze op een website willen als de manier waarop ze de beschikbare voorraad kunnen doorzoeken. Bijna twee derde verwacht een schatting van de inruilwaarde en voor bijna de helft van de bevraagde personen is video een must geworden voor de website van een verkoper.

Zijn dealers met dit in gedachten in staat om aan de behoeften van eindklanten te voldoen wanneer het gaat om digitale retail? Uit het rapport blijkt dat zij het behoorlijk goed doen.

Functionaliteit, daar draait het om

Wat de functionaliteit van de website betreft presteren verkopers bovengemiddeld. Voor aspecten als het aanbieden van kwaliteitsvolle video’s en foto’s van beschikbare modellen, de mogelijkheid om een auto te reserveren, een calculator voor de financiering en live chat scoren dealers hoog in vergelijking met de verwachtingen van klanten om dergelijke extra’s op een site te zien.

Aangezien bijna de helft (47%) van de respondenten van oordeel is dat de vraag naar online diensten en hulpmiddelen is toegenomen in het voorbije jaar, loont het duidelijk de moeite om deze aspecten op te nemen in uw website. Volgens hetzelfde rapport doen onafhankelijke partners het op dit vlak iets minder goed dan hun collega’s in franchise, maar dan vooral voor wat de video’s betreft.

Een vlot inruilproces is cruciaal

Als je bedenkt dat er ongeveer bij de helft van de transacties met nieuwe of tweedehandsauto’s een inruiling komt kijken en dat een derde van de potentiële deals mislukt wegens onenigheid over de waarde, dan is het wel duidelijk dat een gestroomlijnd inruilproces onderdeel moet zijn van uw website.

Het rapport brengt aan het licht dat 63% van de eindklanten precies dat verwacht en dat de meeste verkopers ook hieraan voldoen, zoals al eerder vermeld. Meer nog, 84% van de eindklanten is bereid om bijkomende informatie te verstrekken om zo een nauwkeurigere schatting van de waarde te krijgen. Het inruilen kan dus een uitstekende bron van uw voorraad zijn.

Opnieuw blijkt dat onafhankelijke partners achterop lopen in vergelijking met de verkopers in franchise. Slechts 73% van de onafhankelijke partners kan een online evaluatie geven, tegenover 88% van de franchisepartners. Het is alleszins hoopgevend om te zien dat 70% van de dealers hun digitale en fysieke inruilproces kunnen koppelen. Aan de andere kant heeft 15% van die 70% die zeggen dat ze de kloof tussen het on- en offline inruilproces kunnen overbruggen dat nog niet gedaan.

Stijgende vraag

Zoals in alle facetten van retail doen steeds meer potentiële eindklanten een beroep op online kanalen, instrumenten en middelen als onderdeel van hun traject voor de aankoop van een auto.

Volgens het rapport geeft ruim een kwart van de retailers toe dat bij 90 tot 100% van hun verkopen minstens één online interactie plaatsvindt. Dealers in franchise zeggen dat al hun verkopen minstens één online aspect kenden. Bij die stijgende vraag hoort ook de verwachting dat de ervaring ‘eenvoudig en gebundeld’ is. Dat is volgens 94% van de eindklanten die in het rapport zijn bevraagd.

De vraag is er, maar kunt u als verkoper zeggen dat uw website aan deze behoefte voldoet?

Modix kan u helpen bij het bouwen van een hoogwaardige website die klanten aantrekt.